Odborná péče

Vystudovala jsem logopedii a surdopedii na MU v Brně, nadále se v tomto oboru vzdělávám a zavádím do praxe nejmodernější poznatky a techniky včetně nových výukových metod a her. Mám pedagogické zkušenosti s dětmi předškolního věku a také s dětmi s různými typy zdravotního postižení či znevýhodnění. 

Logopedie hrou

Nácvik či reedukace jednotlivých hlásek může být někdy zdlouhavou a pro děti časem nezajímavou činností. Proto se snažím volit takové činnosti a hry, které děti baví, ale které zároveň upravím způsobem nejvhodnějším pro dětský rozvoj v řeči či v dalších oblastech, které je potřeba rozvinout.

Logopedická terapie dospělých

Nabízím také individuální logopedickou péči pro dospělé klienty. 

Kontakt:

Adresa a e-mail:

Mgr. Veronika Landová
Vrchlického 57, Jihlava 58602
v.landova@centrum.cz

Telefon:

+420 773 638 956