Kdy navštívit logopeda

- pokud dítě ve 3 letech stále nemluví nebo mluví podstatně méně než jeho vrstevníci

- pokud je řeč dítěte výrazně nesrozumitelná pro okolí, dítě koktá či mluví velmi rychle

- pokud při vyslovování strká jazyk mezi zuby nebo "ráčkuje" (okamžitě, bez ohledu na věk)

- pokud dítě ve 3,5 letech neumí vyslovit V, F, H, CH, K, G, AU, OU

- pokud dítě okolo 4. roku neumí měkčit, tzn. používat Ď, Ť, Ň, nebo neumí vyslovit BĚ, PĚ, VĚ a L 

  nebo pokud je jeho řeč dysgramatická (špatný slovosled, špatně skloňuje slova, nepoužívá správně 

  zápor apod.)

- pokud dítě v 5 letech neumí vyslovit Č, Š, Ž

- pokud dítě v 5 - 5,5 letech neumí C, S, Z, R

- kdykoliv, pokud si myslíte, že by mohlo být něco v nepořádku