O mně


Vystudovala jsem magisterský studijní program se zaměřením na logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě v Brně, nadále se v tomto oboru vzdělávám v rámci postgraduálního vzdělávání oboru klinická logopedie. Díky tomu mohu nabídnout praxí ověřené ale i ty nejmodernější postupy terapie narušené komunikační schopnosti u dětí i dospělých. 

Logopedie hrou

Nácvik či reedukace jednotlivých hlásek může být někdy zdlouhavou a pro děti časem nezajímavou činností. Proto se snažím volit takové činnosti a hry, které děti baví, ale které zároveň upravím způsobem nejvhodnějším pro dětský rozvoj v řeči či v dalších oblastech, které je potřeba rozvinout. S dětmi si tak nenásilnou formou procvičujeme motoriku, grafomotoriku, pozornost, paměť, logické uvažování, zrakové a sluchové vnímání a další dovednosti, které napomáhají nejen rozvoji řeči, ale také celkovému vývoji a rozvoji dovedností potřebných pro čtení, psaní a matematické uvažování.